Sökning: "kasus"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet kasus.

 1. 1. Dativ i modern färöiska En fallstudie i grammatisk förändring

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Solveig Malmsten; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Faroese; Scandinavian languages; grammar; syntax; dative; case; morphological case; linguistic change; lexical case; idiosyncratic case; usage-based model; färöiska; nordiska språk; grammatik; syntax; dativ; kasus; morfologiskt kasus; språkförändring; lexikalt kasus; idiosynkratiskt kasus; usage-based model; Culture; Identity and Representations; Kultur; identitet och gestaltning; lexikal case;

  Sammanfattning : Faroese is known to lie grammatically between Icelandic and the Mainland Scandinavian languages and dialects. One example of this is that, on the one hand, Faroese is like Icelandic in having a basically intact morphological four case system. LÄS MER

 2. 2. (K)overta kasus i svenskan

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Benny Brodda; Stockholms universitet.; [1973]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Вариативное глагольное управление в русском языке первой трети XIX века : Variations in Russian Verbal Government 1800–1840

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Larisa Dubrovina; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Slavic and Baltic languages - general; Slaviska och baltiska språk - allmänt; ryska; 1800-tals ryska; rysk historisk syntax; verbalrektion; kasus; syntaktisk variation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk; Slavic Languages; Slaviska språk;

  Sammanfattning : This thesis focuses on Russian case syntax, more particularly on variable verbal government (rection) in the period 1800-1840. Variable rectional patterns in two major groups are examined: non-prepositional and prepositional rection. The period under examination coincides with the establishment of the literary norm. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Grammar of Latin and the Sabellian Languages : The System of Case Syntax

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Linguistics and Philology

  Författare :Karin Tikkanen; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology Latin language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk Latin; latin; Latin; Latin; Sabellian languages; Oscan; Umbrian; Proto-Italic; case syntax; comparative linguistics; historical linguistics; Sprachbund; Stammbaum; Sabellian; oskiska; umbriska; veneriska; kasus;

  Sammanfattning : This dissertation is a comparative grammar of the case syntax of Latin and the Sabellian languages. The Sabellian languages were a group of Indo-European languages on the Italian peninsula, attested in inscriptions approx. 650 – 50 BCE. LÄS MER

 5. 5. Lærerutdanning i nord : et historisk kasus gjennom tre tidsperioder

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mary Brekke; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver den historiske utviklingen av lærerutdanningen, med spesiell vekt på lærerutdanningsdidaktikk, ved en spesiell utdanningsinstitusjon i Nord-Norge i perioden 1826-1940. Studien er i hovedsak basert på arkivdokumenter som kildemateriale. Det studerte kasus er den eldste statlige lærerinstitusjonen i Norge. LÄS MER