Sökning: "karriärutveckling"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet karriärutveckling.

 1. 1. "De förstod aldrig min historia" : unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

  Författare :Michael Lindblad; Lisbeth Lundahl; Jonas Olofsson; Hector Peréz Prieto; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transition; school failure; dropout; careership; otherness; socio-geographic space; life story; career development; migration; ethnicity; Sweden; narrrative; NEET; övergång från skola till arbetsliv; skolmislyckande; andrafiering; migration; socio-geografisk plats; narrativ; unga vuxna; karriärutveckling; Sverige; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study aims to deepen knowledge of young people with a migration background in Sweden, particularly those with non-European backgrounds, and their transitions from school to work. The focus is on young people with uncompleted upper secondary education (USE), drawing on their life stories, and exploring their perceptions and experiences around school failure, entering the labour market, and/or not being in education, employment or training (NEET). LÄS MER

 2. 2. Könsstrukturer i organisationer : Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling

  Författare :Anna Wahl; Sven-Erik Sjöstrand; Gisele Asplund; Maud Eduards; HHS Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :Könsstruktur; karriär; feministisk teori; organisation och kön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan

  Författare :Anders Lovén; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; guidance counsellor.; educational and vocational guidance; Career choice; counselling interview; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to highlight the counselling interview in connection with the choice of upper secondary school from three perspectives, the student's, the counsellor's and society's. The intention is to describe and analyse the counselling interview in the ninth grade with relation to: · the student's expectations, perceptions and values before and after the interviews, · the counsellor's perceptions and values after the interviews, · society's goals and purpose for student counselling in secondary schools and · the theories and models for career development and counselling. LÄS MER