Sökning: "karolina lindh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden karolina lindh.

  1. 1. Breathing Life into a Standard : The configuration of resuscitation in practices of informing

    Författare :Karolina Lindh; Jutta Haider; Andrew M. Cox; Avdelningen för ABM och digitala kulturer; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Standards; practice theory; ethnography; information studies; CPR; cardiac arrest; governmentality; library and information science; information practices; Standards; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The study inquires into how a specific piece of standardised information, namely the standard for bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR), is configured in the practices of lifesaving and bystander CPR-training. Standardisation is commonly thought of as leading to uniformity and order, while practices are dynamic. LÄS MER