Sökning: "karolina österlind"

Hittade 1 avhandling innehållade orden karolina österlind.

  1. 1. Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt. Studier av elevers arbete med miljöfrågor

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

    Författare :Karolina Österlind; Stockholms universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; concept formation; conceptual change; contextualization; thematically organised instruction; investigative approach; environmental issues; theoretical concepts; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : This thesis examines how pupils in the upper level of compulsory school learn about environmental issues and related theoretical concepts in an instruction employing an investigative approach and thematically organised content. The results of the study give reason to question some central arguments supporting these designs of instruction. LÄS MER