Sökning: "karlsson 2012"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden karlsson 2012.

 1. 1. Gap discharge transducers applied to ultrasonic flow measurement

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell elektronik; Industrial Electronics;

  Sammanfattning : In this thesis, the potential of the gap discharge transducer is investigated as both a sound pulse emitter and a sound pulse receiver in a gas flow measurement setup. The main objective is to use the gap discharge transducer as an integral part in a gas flow measurement system developed for harsh environments. LÄS MER

 2. 2. A study of R&D projects how teams innovate

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Karlsson; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : The ability to introduce new products and services, i.e. innovations, is regarded as a critical source of competitive advantage, and just as important as before. At the same time, development lead times have been reduced in order to allow a faster time to market. LÄS MER

 3. 3. Formation and Distribution of Marine Biogenic Halocarbons with Emphasis on Polar Regions

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; volatile biogenic halocarbons; Arctic Ocean; Southern Ocean; sea ice; snow; air-sea exchange; cyanobacteria;

  Sammanfattning : It is well-established that marine micro- and macroalgae form volatile halogenated compounds (halocarbons). Production occurs throughout the world ocean with strong regional sources in coastal areas. In the atmosphere, these compounds are converted to reactive inorganic halogen compounds, which degrade ozone. LÄS MER

 4. 4. Systemutveckling för riskbaserad tillsyn Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Karlsson; Karin Axelsson; Owen Eriksson; Erik Perjons; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts vid en myndighet som bedriver statlig tillsyn över det svenska järnvägssystemet. När myndigheten beslutade att deras tillsyn skulle vara riskbaserad uppstod behov att se över och eventuellt förändra myndighetens verksamhetsprocesser utifrån ett riskbaserat synsätt. LÄS MER

 5. 5. Systemutveckling för riskbaserad tillsyn Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Karlsson; Karin Axelsson; Owen Eriksson; Stefan Holgersson; Erik Perjons; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts vid en myndighet som bedriver statlig tillsyn över det svenska järnvägssystemet. När myndigheten beslutade att deras tillsyn skulle vara riskbaserad uppstod behov att se över och eventuellt förändra myndighetens verksamhetsprocesser utifrån ett riskbaserat synsätt. LÄS MER