Sökning: "karin jensen"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden karin jensen.

 1. 1. Brain mechanisms in pain regulation

  Författare :Karin B Jensen; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The subjective sensitivity to pain differs greatly between individuals and neuroimaging has contributed to the understanding of the cerebral mechanisms involved in pain regulation. The descending pain inhibitory circuitry is a well defined cerebral network that enables regulation of afferent nociceptive information. LÄS MER

 2. 2. Beyond the noise of time : readings of Marina Tsvetaeva’s memories of childhood

  Författare :Karin Grelz; Peter Alberg Jensen; Lars Kleberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Russian literature; Tsvetaeva; childhood; Pasternak; Rilke; aesthetics; symbolism; memories; Russian language; Ryska språket;

  Sammanfattning : Although quite a few researchers have pointed to the significance of the childhood theme in Tsvetaeva’s work, no systematic analysis of her work has been done from this perspective. Nor have her childhood reminiscences been treated as a thematically consistent whole, but have rather been read as instances of the poet’s prose in general. LÄS MER

 3. 3. Maturation and Regulation of Cyanobacterial Hydrogenases

  Författare :Åsa Agervald; Peter Lindblad; Karin Stensjö; Ann Magnuson; Poul Erik Jensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Biohydrogen; Cyanobacteria; Nostoc sp. PCC 7120; Nostoc punctiforme PCC 73102; Hydrogenase; Maturation; Transcriptional regulation; CyAbrB; CalA; FeSOD;

  Sammanfattning : Accelerated global warming plus an increasing need for energy is an equation not easily solved, thus new forms of sustainable energy production are urgently requested. In this context hydrogen production based on a cyanobacterial system offers an environmentally friendly alternative for energy capture and conversion. LÄS MER

 4. 4. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER