Sökning: "karin eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden karin eklund.

 1. 1. Modeling Silicon Diode Dose Response in Radiotherapy Fields using Fluence Pencil Kernels

  Författare :Karin Eklund; Anders Ahnesjö; Erik Grusell; Hugo Palmans; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiological physics; Radiofysik; Medicinsk radiofysik; Medical Radiophysics;

  Sammanfattning : In radiotherapy, cancer is treated with ionizing radiation, most commonly bremsstrahlung photons from electrons of several MeV. Secondary electrons produced in photon-interactions results in dose deposition. The treatment response is low for low doses, raises sharply for normal treatment doses and saturates at higher doses. LÄS MER

 2. 2. Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention” : Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Författare :Rakel Eklund; Malin Lövgren; Anette Alvariza; Ulrika Kreicbergs; Karin Enskär; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn; Barnkonventionen; Delaktighet; Familj; Information; Kommunikation; Närstående; Palliativ vård; Pilotstudie; The Family Talk Intervention; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : När en förälder i en barnfamilj får en livshotande sjukdom förändras livet för allai familjen. Barn som lever i denna situation rapporterar att de upplever oro och skuld relaterat till förälderns sjukdom. Dessutom har barnen en ökad risk för psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. The Sociality of Gaming : A mixed methods approach to understanding digital gaming as a social leisure activity

  Författare :Lina Eklund; Karin Bergmark; Lars Udehn; Mia Consalvo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digital games; video games; computer games; online gaming; gender; sociality; social relationships; social interaction; everyday life; MMO; World of Warcraft; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is an exploration of the practice of social digital gaming, using a mixed methods approach with complementary data and analytical methods. The main themes are the prevalence and meaning of gamers’ experiences of social gaming and the underlying structures limiting or assisting social gaming, both material and social. LÄS MER

 4. 4. Assessment of cerebrospinal fluid system dynamics : novel infusion protocol, mathematical modelling and parameter estimation for hydrocephalus investigations

  Författare :Kennet Andersson; Anders Eklund; Karin Wårdell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknik; hydrocefalus; infusionstest; utflödeskonduktans; systemidentifiering; Medical technology; Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH) have a disturbance in the cerebrospinal fluid (CSF) system. The treatment is neurosurgical – a shunt is placed in the CSF system. The infusion test is used to assess CSF system dynamics and to aid in the selection of patients that will benefit from shunt surgery. LÄS MER

 5. 5. Cerebrospinal fluid infusion methods : development and validation on patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus

  Författare :Nina Andersson; Anders Eklund; Karin Wårdell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Infusion test; idiopathic normal pressure hydrocephalus; outflow conductance; outflow resistance; intracranial pressure; cerebrospinal fluid dynamics; medical informatics; medicinsk informatik;

  Sammanfattning : Cerebrospinal fluid (CSF) infusion tests can be used to estimate the dynamic properties of the CSF system. Idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH) is a syndrome signified by a disturbance to the CSF system, where the cause is unknown and the diagnosis is difficult to determine. LÄS MER