Sökning: "karbala"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet karbala.

 1. 1. Ḥusayn, the Mediator A structural Analysis of the Karbalā´ Drama according to Abū Ja`far Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310/923)

  Författare :Torsten Hylén; Mattias Gardell; Gudmar Aneer; Ingvild Saelid Gilhus; [2007]
  Nyckelord :Religion; Historiography; History and myth; History; Husayn Ibn Ali 629C–680 ; Islam; Karbala Iraq ; Levi-Strauss Claude; Mediator theology ; Myth; Shiites; Structuralism; Tabari 838C–923; Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : The present study has a twofold purpose: Firstly, it is an analysis of the Karbalā´ Drama—i.e. the death of Ḥusayn b. `Alī in the hands of an army which had been sent out by the Umayyad authorities, at Karbalā´ in 60/680—as it is retold by the Muslim jurist and historiographer Abū Ja`far Muḥammad b. LÄS MER

 2. 2. Husayn, the Mediator A Structural Analysis of the Karbala Drama according to Abu Ja´far Muhammad b. Jarir al-Tabari (d. 310/923)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Torsten Hylén; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historiography; History and myth; History; Husayn Ibn Ali 629C–680 ; Islam; Karbala Iraq ; Lévi-Strauss Claude; Mediator theology ; Myth; Shiites; Structuralism; Tabari 838C–923;

  Sammanfattning : The present study has a twofold purpose: Firstly, it is an analysis of the Karbala´ Drama—i.e. the death of Husayn b. `Ali in the hands of an army which had been sent out by the Umayyad authorities, at Karbala in 60/680—as it is retold by the Muslim jurist and historiographer Abu Ja`far Muhammad b. LÄS MER