Sökning: "karaktärskomedi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet karaktärskomedi.

  1. 1. Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

    Författare :Rickard Karlsson; Angelika Linke; Lars-Håkan Svensson; Marie-Christine Skuncke; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; comedy of manners; cultural influence; era of liberty; France; history of culture; history of ideas; moral weeklies; satire; Frankrike; svensk frihetstid; idéhistoria; karaktärskomedi; kulturhistoria; kulturinfluens; moraliska veckoskrifter; moralsatir; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : Den här avhandlingen tar till syfte att närmare förklara hur det i svensk 1700-talslitteratur vanligt förekommande satiriska porträtterandet av en landsman som har låtit sig påverkas av fransk kultur, i seder, språk och mode, på sådant sätt att han har blivit en ”sprätthök”, utgör en kritik av det franska kulturinflytandet. Avhandlingen visar också hur det kritiska förhållningssättet till det franska kulturinflytandet, som kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöksfigurens förfranskade later, är inbegripet i diskurser om nationell tillhörighet, kultur, moral och språk. LÄS MER