Sökning: "karaktärsämneslärare"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet karaktärsämneslärare.

  1. 1. Kaoskompetens och gummibandspedagogik en studie av karaktärsämneslärare i en decentraliserad gymnasieorganisation

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Signild Lemar; Umeå universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; decentralization; women vocational teachers; integrated code; professional identity; deprofessionalization; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The thesis focuses on a group of programme-specific subject teachers working in the upper secondary school child recreation programme. The aim has been to study who is appointed to these positions, and ways in which their work is affected by national and local requirements. LÄS MER