Sökning: "kRISTINA KARLSSON LIU"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden kRISTINA KARLSSON LIU.

 1. 1. Funktionshinder, samtal och självbestämmande : En studie av brukarcentrerade möten

  Författare :Kristina Karlsson; Lars-Christer Hydén; Claes Nilholm; Johans Sandvin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Person-centred planning; Self-determination; Paternalism; Citizenship; Democracy; Discourse analysis; Funktionshinder; Brukarcentrering; Självbestämmande; Paternalism; Medborgarskap; Demokrati; Diskursanalys; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv undersöka och problematisera funktionshindrade ”brukares” självbestämmande i samtal som förs under s.k. brukarcentrerade teammöten organiserade av en vuxen- respektive en barn- och ungdomshabilitering. LÄS MER

 2. 2. District Heating and CHP : Local Possibilities for Global Climate Change Mitigation

  Författare :Kristina Difs; G. Björn Karlsson; Louise Trygg; Thomas B. Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :District heating; combined heat and power; carbon dioxide emissions; optimisation; energy policies; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Global warming, in combination with increasing energy demand and higher energy prices, makes it necessary to change the energy use. To secure the energy supply and to develop sustainable societies, construction of energy-efficient systems is at the same time most vital. LÄS MER

 3. 3. A System Perspective on District Heating and Waste Incineration

  Författare :Kristina Holmgren; Björn Karlsson; Anna Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Energy recovery; District heating; Waste incineration; Waste management; Environmental; Material recovery; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Energy recovery by waste incineration has a double function as waste treatment method and supplier of electricity and/or heat, thereby linking the systems of energy and waste management. Both systems are undergoing great changes, mainly due to new regulations. LÄS MER