Sökning: "könssegregering jämställdhet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden könssegregering jämställdhet.

 1. 1. Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet

  Författare :Hans Robertsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health care sector; Gender identity; Nurses; male; Yrkesroller; Könsroller; Könsidentitet; Jämställdhet på arbetsmarknaden; Sverige; Sjukvårdspersonal genusaspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värdet av arbete : arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument

  Författare :Kerstin Rosenberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetsvärdering; jämställdhet; könssegregering; könsdiskriminering; lönedikriminering; löneskillnader; jämställda löner; lönesystem; individuell lönesättning; genussystem; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine if and in what way job evaluation can act as an instrument for wage politics. This is done by analysing the process in different job evaluation projects and the connection between job evaluation and the wage politics and wage setting of the organisations. LÄS MER