Sökning: "kärnstruktur"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet kärnstruktur.

 1. 1. Element 115

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Division of Nuclear Physics

  Författare :Ulrika Forsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; superheavy elements; element 115; new elements; alpha decay; X rays; gamma rays; nuclear structure; spontaneous fission; Fysicumarkivet A:2016:Forsberg; kärnstruktur; supertunga grundämnen; nya grundämnen; alfasönderfall; röntgenstrålning; gammastrålning; spontan fission; element 115; spektroskopi;

  Sammanfattning : Element 115 är arbetsnamnet för det grundämne som karaktäriseras av att atomer av ämnet har 115 protoner i sin atomkärna. Protoner är positivt laddade kärnpartiklar och är ansvariga för att atomkärnor omges av lika många negativt laddade elektroner för att bilda fullvärdiga neutrala atomer. LÄS MER

 2. 2. Probing single-particle and collective states in atomic nuclei with Coulomb excitation

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Douglas DiJulio; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; reduced matrix elements; radioactive ion beams; Coulomb excitation; Fysicumarkivet A:2013:Di Julio; detector development;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Atomer är de grundläggande byggstenarna för alla material runt omkring oss. Varje enskild atom består av ett tätt packat område i centrum, som kallas atomkärnan, omgivet av ett moln av elektroner. Atomkärnan innehåller neutroner och protoner, hopbundna av den starka kärnkraften. LÄS MER

 3. 3. Chromosomal Instability and Genomic Amplification in Bone and Soft Tissue Tumours

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :David Gisselsson Nord; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nuclear atypia; kinetochore; anaphase bridge; p53; breakage-fusion-bridge cycle; TP53; HMGIC; MDM2; mitotic instability; genomic instability; FISH; osteosarcoma; liposarcoma; amplification; tumour; chromosome; cytogenetics; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta cancerformer uppvisar förvärvade kromosomavvikelser. En del enklare avvikelser har visat sig förekomma enbart i en viss tumörform och kan därför användas som diagnostiska markörer. LÄS MER