Sökning: "kärlek i´"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden kärlek i´.

 1. 1. ”Det här är ju dött tåg liksom…” : en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 2. 2. Kärlek i virusets tid : att hantera relationer och hälsa i Zululand

  Författare :Anette Wickström; Bengt Richt; Rebecca Popenoe; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Love; sexuality; health; AIDS; love medicine; virginity testing; colonisation; apartheid; kinship; gender; ethnography; Zuli; South Africa; Kärlek; sexualitet; hälsa; aids; kärleksmediciner; oskuldskontroll; kolonisation; apartheid; släktskap; genus; etnografi; zulu; Sydafrika; Social anthropology; Socialantropologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. LÄS MER

 3. 3. Glädje i vårdandets värld

  Författare :Ginger Selander; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; joy; light; love; caring science; history of ideas; conceptual analysis; hermeneutics; glädje; ljus; kärlek; vårdvetenskap; idéhistoria; begreppsanalys; hermeneutik; Hälsa och välfärd; Health and Welfare;

  Sammanfattning : Föreliggande vårdvetenskapliga studie har som syfte att avtäcka och synliggöra glädjesom idé i vårdandets värld. Glädje sammanbinds med vårdandet genom kärleken somden tongivande kraften hos glädje. Vårdandets sak har genom historien alltid varit attlindra lidande och att tjäna liv och hälsa i en anda av kärlek och barmhärtighet. LÄS MER

 4. 4. Kärlek och ära : en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner

  Författare :Ola Holmgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lo-Johansson; Ivar; 1901-1990; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jag var kvinna : Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner

  Författare :Hilda Jakobsson; Boel Westin; Claudia Lindén; Jenny Björklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Young adult literature; girls’ literature; girls; coming of age; love; heterosexuality; illness; gender; femininity; masculinity; queer theory; temporality; Agnes von Krusenstjerna; L. M. Montgomery; Jean Webster; Berta Ruck; Frances Hodgson Burnett; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The Swedish author Agnes von Krusenstjerna is known for her depictions of girls becoming women, a motif that she returns to again and again throughout her works. Previous academic literature on Krusenstjerna highlights that she writes about girls, maturation, and eroticism, but does not explore what ‘becoming a woman’ means. LÄS MER