Sökning: "känslan för plats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden känslan för plats.

 1. 1. En mötesplats fylld av mening : En studie om gemenskap och samarbete i skapandet av Arvikafestivalen

  Författare :Leena Hagsmo; Lars Aronsson; Lotta Braunerhielm; Johan Hultman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social effects; social capital; place; sense of place; meeting place; activity space; festival organisation; Arvika Festival; Arvika; sociala effekter; socialt kapital; plats; känslan för plats; mötesplats; aktivitetsrum; festivalorganisation; Arvikafestivalen; Arvika; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This thesis explores what happens when people come together to pursue a common goal. It points to the importance for individuals to be part of a social context that they have chosen and how this belonging in turn can impact on the place where the phenomenon occurs. LÄS MER

 2. 2. Ta plats eller få plats? : Studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv

  Författare :Cecilia Kjellman; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectually disabled; Drug addicts; Constraints; Projects; Health; Daily life; Marginalised groups; Social geography; Time geography; Sence of place; Socialgeografi;

  Sammanfattning : The aim is to study and analyse processes intended to change the daily lives of two marginalised groups and enable them to participate to a greater extent in the community. The two marginalised groups are young male drug addicts and older intellectually disabled. LÄS MER

 3. 3. Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre

  Författare :Ann-Marie Svensson; Bo Malmberg; Ulli Hellström Muhli; Elisabeth Dahlborg Lyckhage; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; well-being; elderly people; nursing home; narratives; life course; caring science; identity; interaction;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå äldre människors upplevelser och erfarenheter av välbefinnande utifrån intervjuer och berättelser, berättade på plats (insitu) vid särskilt boende för äldre (så kallat äldreboende).Intervjuer genomfördes med tjugo äldre personer inom boendeformen äldreboende, vilkas erfarenheter och berättelser ligger till grund för avhandlingens resultat. LÄS MER

 4. 4. Human brains and virtual realities : Computer-generated presence in theory and practice

  Författare :Daniel Sjölie; Lars-Erik Janlert; Johan Eriksson; Giuseppe Riva; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human brain function; virtual reality; presence; cognitive neuroscience; human-computer interaction; brain imaging; fMRI; BCI; neural correlates; HCI theory; reality-based interaction.;

  Sammanfattning : A combined view of the human brain and computer-generated virtual realities is motivated by recent developments in cognitive neuroscience and human-computer interaction (HCI). The emergence of new theories of human brain function, together with an increasing use of realistic human-computer interaction, give reason to believe that a better understanding of the relationship between human brains and virtual realities is both possible and valuable. LÄS MER

 5. 5. "I am walking in my city" : The Production of Locality in Githa Hariharan’s In Times of Siege, Vikram Chandra’s Love and Longing in Bombay, and Amit Chaudhuri’s Freedom Song

  Författare :Anna Stibe; Åke Bergvall; Mark Troy; Nahem Yousaf; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Arjun Appadurai; Githa Hariharan; Vikram Chandra; Amit Chaudhuri; the production of locality; work of the imagination; agency; haunting; storytelling; secularism; Indian English literature; cities.; English; Engelska;

  Sammanfattning : At the center of this study are three Indian novels with an urban setting and dealing with political and social issues of the 1990s: Githa Hariharan’s In Times of Siege (2003), Vikram Chandra’s Love and Longing in Bombay (1997) and Amit Chaudhuri’s Freedom Song (1998). The Delhi of In Times of Siege is portrayed as a city infused with power but haunted by a troubled past that is brought to the present by a dissenting professor of history. LÄS MER