Sökning: "källkritik inom samhällsvetenskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden källkritik inom samhällsvetenskap.

  1. 1. Tänka fritt är stort men tänka rätt är större Prolog : En självkritisk studie av juridisk metod i mötet med i tid och rum främmande juridik, med avseende på den rätta och den fria tankens vetenskapliga förutsättningar

    Författare :Henrik Forshamn; Bruno Debaenst; Joel Samuelsson; Lyles Max; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättshistoria Historia Allmän rättslära Juridisk encyklopedi Rättshistoriografi Historiografi Juridisk metod Självkritik Källkritik; Rättshistoria; Legal History and Sociology of Law;

    Sammanfattning : Denna avhandling utgör ett rättsvetenskapligt bidrag till historievetenskapens källkritik. Det handlar om att sätta fokus på vad som händer med förståelsen av det förflutna, när historieskrivningen hamnar i händerna på juristen och dennes juridiska metod, med andra ord, när en av dessa självskolade historiker, juristen, lämnar en avgränsad juridik för att ta sig an en i tiden, eller rummet, främmande juridik, som juristen rent faktiskt inte har studerat, i egenskap av just i tiden, och rummet, främmande, och, som man har anledning att misstänka, läses med ögon, inskolade i en av tid och rum avgränsad, och därmed betingad, juridik. LÄS MER