Sökning: "juridiska fakulteten"

Visar resultat 1 - 5 av 744 avhandlingar innehållade orden juridiska fakulteten.

 1. 1. Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

  Författare :Henrik Wenander; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mutual trust; mutual recognition; European Union; administrative agencies; global administrative law; international administrative law; public law; administrative law; federalism; home country control; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

  Författare :Vilhelm Persson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; administrative authorities; cross-border co-operation; international agreements; public international law; folkrätt; förvaltningsrätt; administrative law; Offentlig rätt; Constitutional law; Konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. LÄS MER

 3. 3. Barnet och rättsprocessen : rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

  Författare :Titti Mattsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child; legal security; personal integrity; autonomy; statutory care; judicial process; gender; representation; children rights; the best interest of the child; care proceedings; right to be heard; social law; socialrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the question of the child´s legal status in legal proceedings concerning its own person. Special problems that may arise in investigations concerning the situation of the child and in decisions on measures to be taken in the best interest of the child are also examined. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Författare :Per Norberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the normative conflict between labour law and competition law. The legislation in each area gives the Courts guidance in solving a legal problem that has previously been classified as belonging to one or the other area. LÄS MER

 5. 5. Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet - arbetsinkomst eller kapitalinkomst?

  Författare :Urban Rydin; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; income taxation; taxes; simple company; earned income; depreciation carry back and repair carry back.; finansrätt; skatterätt; fiscal law; capital gains taxation; simple firm; classification of activity; classification of real estate; capital income; dualistic tax system;

  Sammanfattning : Since the tax reform of 1990 the Swedish tax system separates earned income and capital income. On earned income such as "income from business" taxes and fees leads to a total margin tax burden that vary between 45 and 75 %. This margin effect can be compared to the 30 % proportional income tax on capital income. LÄS MER