Sökning: "journalistik"

Visar resultat 11 - 15 av 121 avhandlingar innehållade ordet journalistik.

 1. 11. Ett tongivande förnuft : musikkritik i dagspress under två sekler

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet

  Författare :Kristina Widestedt; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. TV-ledning i konkurrens : En studie av Sveriges Television publicistiska ledning 1997-2000

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet

  Författare :Johan Lindén; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; journalism; television; public service; creative industries; management; strategy; competition; market; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : In the years around the turn of the century, the media landscape changed. This thesis studies how these challenges were met by Sveriges Television. The aim is to describe and analyse how SVT was managed and organized, between 1997 and 2000, and to describe how new strategies for the 2000s were developed. LÄS MER

 3. 13. Den televiserade ekonomin : Nyheter om statsbudgeten 1980-1995

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet

  Författare :Bo Mårtenson; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; news journalism; television; economy; public sphere; public service; politics; discourse; semiotics; representations; audience address; public knowledge; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : In Sweden the 1980´s marked a process of questioning and restructuring the welfare economy and the public sector, accelerating in the crisis years of the early 1990´s.The main purpose of the present study is twofold: ( i ) To describe the ways in which the Swedish television news channels have reported states and changes of the economy in the period from 1980 to 1995. LÄS MER

 4. 14. Berättelsestrategier, kunskap och reflektion : en analys och tolkning av faktaprogram i svensk television under 1980-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation - JMK, Stockholms universitet

  Författare :Veronica Stoehrel; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narration Rhetoric ; Berättarteknik; Television; Sverige; 1980-talet; Faktaprogram i tv; Journalistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Den granskande makten Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Danielson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER