Sökning: "jordbruksmark"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet jordbruksmark.

 1. 1. Particulate phosphorus accumulation and net retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff : Critical analysis of factors affecting retention estimates

  Författare :Karin Johannesson; Karin Tonderski; Stefan Weisner; Uno Wennergren; Ben Surridge; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Phosphorus retention; constructed wetlands; agriculture; sampling strategy;

  Sammanfattning : Övergödning är ett allvarligt miljöproblem, som bland annat orsakar omfattande blomningar av alger och blågrönbakterier. I söt- och brackvatten är fosfor ofta det mest begränsande näringsämnet för dessa organismer, varför en minskning av fosfortillförseln är nödvändig för att nå förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge

  Författare :Elin Slätmo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable; land use; agriculture; landscape; change; driving forces; time-geography; actor-structure; context; scale; governance; spatial planning;

  Sammanfattning : With a focus on agricultural land use change, the overriding aim of this thesis is to contribute to the development of a more sustainable use and management of resources. A core requirement for doing so is to develop deeper knowledge of the ways we use resources and change land uses today. LÄS MER

 3. 3. Rural Gentrification in Desakota : Farmland Politics, Alternative Food Networks, and the Emergence of New Farmers in Taiwan

  Författare :Chia-Sui Hsu; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alternative Food Networks; desakota; farmhouse; new farmers; rural gentrification; Taiwan;

  Sammanfattning : After post-war land reform that took place between 1949 and 1953, most Taiwanese farmers became owner-cultivators working on small landholdings. Post-war land reform paved the foundation for economic development and industrialization, processes that squeezed the agricultural sector and created changes in farming villages. LÄS MER

 4. 4. Pathways to future cropland : Assessing uncertainties in socio-economic processes by applying a global land-use model

  Författare :Kerstin Engstrom; Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; land-use and land cover change; socio-economic modelling; scenarios; uncertainties;

  Sammanfattning : Global agricultural production almost tripled within the last five decades. The production increase wasbased on expanding cropland and pastures, as well as the intensification of agriculture, including increased use ofhigh yielding crop varieties, machinery, irrigation, artificial fertilisers, and pesticides. LÄS MER

 5. 5. Anthropogenic Open Land in Boreal Landscapes : Investigations into the Creation and Maintenance of Arable Fields on Swedish Farms

  Författare :Lovisa Solbär; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Landscape; timespace; time-geography; farming; boreal land use; time-economy; embedded values;

  Sammanfattning : The human-induced open land (cropland, pasture) in the predominantly forested boreal landscapes relies on arable land use; it thus represents an active intervention to hold back forest regrowth. The thesis investigates the practical management decisions by landholders on discrete farms, which in Sweden often comprise both forest and arable lands. LÄS MER