Sökning: "jonosfär"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet jonosfär.

 1. 1. Solitary waves and enhanced incoherent scatter ion lines

  Detta är en avhandling från Kiruna : Institutet för rymdfysik, Umeå universitet

  Författare :Jonas Ekeberg; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; plasma waves and instabilities; nonlinear phenomena; solitons and solitary waves; ionosphere; Sun: corona; incoherent scatter radar; MHD; plasmavågor och instabiliteter; ickelinjära fenomen; solitoner och solitära vågor; jonosfär; solen: korona; inkoherent spridningsradar; MHD; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Non-linear dynamics; chaos; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Icke-linjär dynamik; kaos; fysik; Physics; rymd- och plasmafysik; Space and Plasma Physics;

  Sammanfattning : This thesis addresses solitary waves and their significance for auroral particle acceleration, coronal heating and incoherent scatter radar spectra. Solitary waves are formed due to a balance of nonlinear and dispersive effects. LÄS MER

 2. 2. Solar wind ions inside the induced magnetosphere of Mars

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Catherine Dieval; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Natural sciences - Physics; Naturvetenskap - Fysik; Space Technology; Rymdteknik;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is analysis and modeling of the entry, transport, and atmospheric precipitation of solar wind ions, H+ and He2+, into the induced magnetosphere of Mars. The solar wind is a flow of charged particles emitted by the Sun. The solar wind carries with it a magnetic field, the interplanetary magnetic field (IMF). LÄS MER