Sökning: "jonas aspelin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden jonas aspelin.

 1. 1. Dissertationis historicæ, qua disqviritur: quid ad mores et civile imperium gentibus Europæis profuerint expeditiones, quae vocantur cruciatæ, part. II. ... proponent Jonas Hallenberg, et Josephus Aspelin, Smolandi. In aud. Car. Maj. d. II. Dec. 1776. Horis a. m. solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Jonas Hallenberg; Josef Aspelin; Jonas Hallenberg; [1776]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Klassrummets mikrovärld

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Jonas Aspelin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conformity; productive teaching; emotions; differentiation; alienation; social bond; video documentation; classroom communication; microworld; Interpersonal relations; nonverbal communication; socialization; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Abstract This dissertation examines the educational situation from a social psychological perspective. The study is based on an empirical material from two school classes at a Swedish high school. The data have been collected through video documentation and direct observation. LÄS MER

 3. 3. Klassrummets mikrovärld

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Jonas Aspelin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Exercitationes philologicæ, in Matthæi evangelium, ejusque metaphrasin Svecanam. Quarum, partem XV. consent. ampliss. ord. philosoph. Ups. præside mag. Johanne Flodero ... d diem III. Junii anni MDCCLXVII. in audit. Carol. majori. H. p. m. s. Publicæ censuræ subjicit alumnus regius, Jonas Aspelin, Smolandus

  Detta är en avhandling från Upsaliæ apud Joh. Edman, reg. acad. typograph

  Författare :Johan Floderus; Jonas Aspelin; Johan Floderus; [1767]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Disputatio gradualis sistens observationes philologicas in Apocalypseos XIV. 13. Quam, consent. ampliss. facult. phil. in regia academia Upsaliensi, præside mag. Johanne Flodero ... in audit. Carol. maj. d. XXVIII. Martii MDCCLXX. horis ante merid. solitis. Publice examinandam sistit alumnus Thunianus Jonas Aspelin, Smol. verb. div. min

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Joh. Edman, reg. acad. typograph

  Författare :Johan Floderus; Jonas Aspelin; Johan Floderus; [1770]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER