Sökning: "jonas aspelin"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden jonas aspelin.

 1. 1. Klassrummets mikrovärld

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Jonas Aspelin; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conformity; productive teaching; emotions; differentiation; alienation; social bond; video documentation; classroom communication; microworld; Interpersonal relations; nonverbal communication; socialization; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Abstract This dissertation examines the educational situation from a social psychological perspective. The study is based on an empirical material from two school classes at a Swedish high school. The data have been collected through video documentation and direct observation. LÄS MER

 2. 2. Dissertationis historicæ, qua disqviritur: quid ad mores et civile imperium gentibus Europæis profuerint expeditiones, quae vocantur cruciatæ, part. II. ... proponent Jonas Hallenberg, et Josephus Aspelin, Smolandi. In aud. Car. Maj. d. II. Dec. 1776. Horis a. m. solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Jonas Hallenberg; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1776]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärartillvaro och historieundervisning innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Persson; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER

 4. 4. Exercitationes philologicæ, in Matthæi evangelium, ejusque metaphrasin Svecanam. Quarum, partem XV. consent. ampliss. ord. philosoph. Ups. præside mag. Johanne Flodero ... d diem III. Junii anni MDCCLXVII. in audit. Carol. majori. H. p. m. s. Publicæ censuræ subjicit alumnus regius, Jonas Aspelin, Smolandus

  Detta är en avhandling från Upsaliæ apud Joh. Edman, reg. acad. typograph

  Författare :Johan Floderus; Uppsala universitet.; [1767]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Disputatio gradualis sistens observationes philologicas in Apocalypseos XIV. 13. Quam, consent. ampliss. facult. phil. in regia academia Upsaliensi, præside mag. Johanne Flodero ... in audit. Carol. maj. d. XXVIII. Martii MDCCLXX. horis ante merid. solitis. Publice examinandam sistit alumnus Thunianus Jonas Aspelin, Smol. verb. div. min

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Joh. Edman, reg. acad. typograph

  Författare :Johan Floderus; Uppsala universitet.; [1770]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER