Sökning: "joint cognitive systems"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden joint cognitive systems.

 1. 1. Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Jana Holsanova; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discourse hierarchy; picture description; vision; picture viewing; information flow; discourse segmentation; discourse analysis; coherence; semantics; spatial and temporal relations; cognitive science; linguistics; cognitive linguistics; psycholinguistics; speech; cognition; multimodal communication; mental processes; eye movement protocol; focus of attention; spoken language protocol; information processing; scene perception; areas of interest;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi kan inte avslöja innehållet i våra tankar direkt, så hur kan vi närma oss de underliggande kognitiva processerna? Om vi vill lära oss mer om vad som försiggår i vår tankevärld, måste vi göra det indirekt, med hjälp av tankarnas yttre manifestationer. Det finns olika metoder som man kan ta till sin hjälp. LÄS MER

 2. 2. Joint control in dynamic situations

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Björn Johansson; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cognitive Systems Engineering; Communication; Dynamic decision making; Command and Control; Emergency managment; Information systems; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the cooperative and communicative aspects of control over dynamic situations such as emergency management and military operations. Taking a stance in Cognitive Systems Engineering, Decision making and Communication studies, the role of information systems as tools for communication in dynamic situations is examined. LÄS MER

 3. 3. Designing for Safe Maritime Navigation. Studying Control Processes for Bridge Teams

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Victor Fernando Placido da Conceicao; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; safety; Socio-technical Systems; navigation control; joint cognitive systems; e-Navigation; human factors; pilotage;

  Sammanfattning : Several technological advances have been seen the maritime domain to achieve higher operational efficiency and to address the generally recognised causes of most maritime accidents. The International Maritime Organization (IMO) endorses the use of best available technology to “drive continuous improvement and innovation in the facilitation of maritime traffic” in line with the goal of sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Escalation: Explorative studies of high-risk situations from the theoretical perspectives of complexity and joint cognitive systems

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Johan Bergström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; escalation; resilience engineering; crisis; emergency; patient safety; simulation; complexity; joint cognitive systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I högrisksystem såsom sjukvården är det frestande att härleda såväl framgång som motgång till enskilda individer. Vi prisar hjälten Dr. House för framgångssagor och vi drar syndabocken SOS-sköterskan inför domstol för att inte ha uppfattat allvaret i en specifik situation. LÄS MER

 5. 5. Psychological distress in coronary heart disease Risk indicators, treatment and cardiovascular prognosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrika Norlund; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychological distress; myocardial infarction; coronary heart disease; depression; anxiety; stress; cognitive behavioral therapy; iCBT; stress management; cardiac rehabilitation; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to: (1) explore factors associated with emotional distress; (2) investigate psychosocial stress as a risk factor for cardiovascular (CV) morbidity in patients with coronary heart disease (CHD); (3) investigate the impact of group-based stress management on psychological outcomes, and if that mediates risk of CV events; and (4) evaluate an internet-based cognitive behavioral therapy (iCBT) for emotional distress in patients with a recent myocardial infarction (MI).In Study I, data from the national registry SWEDEHEART on 27,267 MI patients < 75 years was used. LÄS MER