Sökning: "johanna törmä"

Hittade 1 avhandling innehållade orden johanna törmä.

  1. 1. Implementation strategies for nutritional guidelines in nursing homes Effects on care staff and residents

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johanna Törmä; Uppsala universitet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; implementation; clinical guidelines; malnutrition; nursing home; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

    Sammanfattning : Introduction: The number of older adults (≥ 65 years) is increasing in Sweden. At the same time, the elderly care system is being restructured with an increased care burden in nursing homes (NHs). Several studies report a high prevalence of malnutrition among older adults. LÄS MER