Sökning: "johan åhlen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden johan åhlen.

  1. 1. Universal prevention of anxiety and depression in school children

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johan Åhlén; Uppsala universitet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; universal prevention; anxiety; depression; school children; cluster-randomization; long-term effects; developmental trajectories; Psychology; Psykologi;

    Sammanfattning : Anxiety and depression are common in children and adolescents, and involve individual suffering, risk of future psychiatric problems, and high costs to society. However, only a limited number of children experiencing debilitating anxiety and depression are identified and receive professional help. LÄS MER