Sökning: "job-factors"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet job-factors.

 1. 1. Arbetstillfredsställelse och frånvaro

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonas Höög; Umeå universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job satisfaction; abscence; work environment; consciousness; job-factors; social background; life situation; causal models; path analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Work factors and musculoskeletal disorders : an epidemiological approach focusing on female nursing personnel

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Malin Josephson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Musculoskeletal symptoms; Seeking care; Women; Nursing personnel; Physical work load; Psychosocial work factors; Epidemiolgy;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine the association between job factors and the occurTence of musculoskeletal disorders, and in particular low back disorders, among female nursing personnel. The thesis is based on three separate projects. LÄS MER

 3. 3. Psychosocial work conditions - cardiovascular disease, perceptions and reactive behavior

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mia Söderberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The overall aims of this thesis were to improve our understanding of (1) associations between adverse psychosocial work conditions and less explored cardiovascular outcomes, and (2) workers’ perceptions and reactive behaviour when exposed to such conditions. Psychosocial job environment was evaluated with the job demand-control and effort-reward imbalance models. LÄS MER

 4. 4. A thesis on fire Studies of work engagement, Type A behavior and burnout

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Ulrika Eriksson Hallberg; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work engagement; Type A behavior; burnout; construct validity; job stress; ‘on fire’; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : The overall address of the present thesis is the relationship between being ‘on fire’ and burning out. More specifically, the thesis focused largely on two representations of involvement in work (work engagement and Type A behavior) and their respective relationships to burnout. LÄS MER