Sökning: "joachim åström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden joachim åström.

  1. 1. Mot en digital demokrati? : Teknik, politik och institutionell förändring

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Joachim Åström; Örebro universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Democracy; political participation; institutional change; local government; Internet; digital democracy; electronic democracy; electronic government; information society; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

    Sammanfattning : New information and communication technologies are today put forward as one possible solution to the perceived problems of democracy. Seeing that the Internet enables new forms of communication and eases information gathering, one view says that the Internet will open up new participatory avenues and radically transform patterns of political participation. LÄS MER