Sökning: "jirholt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet jirholt.

 1. 1. A search for genes influencing autoimmunity - focus on rheumatoid arthritis and multiple sclerosis

  Detta är en avhandling från Johan Jirholt, Kollegievägen 107, 224 73 Lund

  Författare :Johan Jirholt; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autoimmunity genetics eae cia linkage; cytogenetics; Genetics; cytogenetik; Genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Autoimmuna sjukdomar är tillstånd där vårt immunförsvar angriper den egna kroppen. Det finns ett flertal sådana sjukdomar av vilka jag huvud-sakligen har intresserat mig för rheumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). LÄS MER

 2. 2. Generation and evolution of human antibody fragments - The CDR shuffling approach

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Pernilla Jirholt; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serology; Immunology; Biokemisk teknik; Biokemi; Biochemistry; Biochemical technology; Metabolism; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Antibodies are important proteins participating in a number of reactions to protect us from harmful diseases. Apart from this important function, they are also useful in different technical and medical applications. This, however, relies on our possibility to produce antibodies in vitro. LÄS MER