Sökning: "jet impingement heat transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden jet impingement heat transfer.

 1. 1. Numerical Simulations of Cooling Concepts Related to Gas Turbine Combustors

  Detta är en avhandling från Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Författare :Andreas Abdon; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motors and propulsion systems; plasma; combustor; gas turbine; cooling; numerical simulations; turbulence; ribs; impingement; Gases; fluid dynamics; plasmas; fluiddynamik; Gaser; Motorer; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I utvecklingen av gasturbiner och förbränningsmotorer (som används i bilar, flygplan & båtar) finns idag ett modernt miljötänkande som strävar efter att reducera utsläpp och öka effektiviteten (verkningsgraden). Med användning av rätt kylmetoder kan man påverka dessa parametrar. LÄS MER

 2. 2. Experimental Study of Outlet Guide Vane Heat Transfer and Gas Turbine Internal Cooling

  Detta är en avhandling från Lund University, Lund Institute of Technology

  Författare :Chenglong Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Heat transfer in gas turbine related applications is investigated by steady state liquid crystal thermography (LCT) in this thesis. The work presented includes outlet guide vane heat transfer and gas turbine internal cooling. LÄS MER

 3. 3. Jet Impingement and Infrared Heating of Cylindrical Foods. Flow and Heat Transfer Studies

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Lund University

  Författare :Eva Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Termisk teknik; fluiddynamik; plasma; Thermal engineering; applied thermodynamics; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Gases; RSM; CFD; inverse heat transfer; jet impingement heat transfer; infrared heating; termodynamik; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; PIV; SST; food; cylinder;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jet impingement och infraröd strålning är metoder för snabb värmeöverföring som kan användas för att snabba upp värmeprocesser i livsmedelsindustrin. Värmningshastigheten påverkar viktiga egenskaper hos livsmedlet, t.ex. brunfärgning. LÄS MER

 4. 4. Modelling of Jet impingement Heat Transfer for Cooling of Cylindrical Foods

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Lund University

  Författare :Eva Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; multiple jets; Nusselt number; cooling; sinle jet; Jet impingement heat transfer; CFD; cylinder; SST; food;

  Sammanfattning : Cooling is an energy consuming operation in the food industry. Rapid cooling reduces the risk of growth of micro-organisms, improves the quality of the food product and increase the production rate... LÄS MER

 5. 5. Modeling and analysis of heat and mass transfer processes during in-vessel melt progression stage of light water reactor (LWR) severe accidents

  Detta är en avhandling från Stockholm : Energiteknik

  Författare :Robert R. Nourgaliev; KTH.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The last two decades of nuclear industry are marked byconsiderable attention tonuclear power plant accidents with core meltdown, knownalsoas severe accidents(SA). Two wellknown severeaccidents, TMI (USA, 1979) and Chernobyl (USSR, 1986), igniteda new wave of publit cancern about safety of existing nuclearpower plants. LÄS MER