Sökning: "jazz improvisation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden jazz improvisation.

 1. 1. A Field of Possibilities: Designing and Playing Digital Musical Instruments

  Författare :Per Anders Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Digital musical instruments; improvisation; experimental music; jazz; free improvisation; music of sounds; computer music; interaction design; design time – play time; practicing; play; game and sports; self-organization; rules; affordances; predeterminations; artistic research;

  Sammanfattning : This thesis focuses on a set of digital musical instruments I have designed and developed with ensemble improvisation in mind. The intention is not to create a universal improvisational instrument, but rather to create a set of instruments which each realize one musical idea. LÄS MER

 2. 2. Att lära genom improvisation : en didaktisk studie i grundskolans musikundervisning

  Författare :Christina Larsson; Eva Georgii-Hemming; Johan Öhman; Guro Gravem Johansen; Catharina Christophersen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; General Music Education; Improvisation; Transaction; Meaning-making; Aesthetic Experience;

  Sammanfattning : In the growing field of research on improvisation, it is argued that improvisation should be at the core of music education, and in many curricula improvisation is in fact emphasized. However, in general music education, as well as research, improvisation is still overlooked. LÄS MER

 3. 3. Storytelling in Jazz Improvisation : Implications of a Rich Intermedial Metaphor

  Författare :Sven Bjerstedt; Teaterhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; jazz improvisation; storytelling; narrativity in music; intermedial metaphor;

  Sammanfattning : The phenomenon of intermedial conceptual loans is central to our understanding of the time-based arts. This thesis focuses on the usage of the term storytelling with regard to jazz improvisation. The aim of the investigation is to clarify how this concept is used by Swedish jazz practitioners. LÄS MER

 4. 4. Interaktiv musikkomposition

  Författare :Anders-Petter Andersson; Ola Stockfelt; Sanne Krogh Groth; Högskolan Kristianstad; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interactive Music; Skiftande respons; Praktikbaserad forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv musikkomposition

  Författare :Anders-Petter Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Musikvetenskap; Musikkomposition; Improvisation; Interaktiv musik; Interaktionsdesign; Medskapare; Öppen; Skiftande respons; Musikalisk mediering; Praktikbaserad forskning; Konstnärlig forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Samarbeta; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER