Sökning: "jakob karen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden jakob karen.

 1. 1. The Role of Microvascular Pericytes in the Generation of Pro-fibrotic Connective Tissue Cells Investigations in vitro and in Reactive Tissues in vivo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jakob Karén; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pericyte fibroblast differentiation fibrosis; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; Medical Biochemistry; Medicinsk biokemi; Cellforskning; Cell Research; Mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : Pericytes are cells of mesenchymal origin located on the abluminal side, juxtapositioned to the endothelial cells in capillaries, venules and small arterioles. They are important for maintaining vessel integrity in resting tissues as well as the formation and stabilization of new vessels. LÄS MER

 2. 2. Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Elin Manker; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Design; Design Theory; Design History; Craft; Craft Theory; Craft History; 19th century Sweden; Ornamental Print; Popular Aesthetics; Element Design; Manufacturing; Paraffin Lamp; Illustrated Journal; Materiality; Design; designteori; designhistoria; hantverk; hantverksteori; hantverkshistoria; 1800-talet i Sverige; mönsterblad; populär estetik; elementdesign; fabrik; fotogenlampa; illustrerade tidskrifter; materialitet; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The overarching aim of this doctoral dissertation is to present an analysis of the design processes related to serial articles produced in Sweden between 1860 and 1890. In the dissertation, the interconnections between aesthetic theories, design languague, production processes, and the commercial market are explored. LÄS MER