Sökning: "jakob åsberg"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden jakob åsberg.

 1. 1. Literacy an comprehension in school-aged children: Studies on autism and other developmental disabilities

  Författare :Jakob Åsberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :autism; Asberger´s disorder; reading; literacy; language; discource; comprehension; cognition; special educational needs;

  Sammanfattning : The present thesis consists of five studies and addresses literacy and comprehension skills in children with autism spectrum disorders (ASD, including Asperger’s disorder) and, to a lesser extent, attention disorders (eg. Attention Deficits Hyperactivity Disorder; ADHD). LÄS MER

 2. 2. Written language abilities of children with autism spectrum disorder or attention disorders

  Författare :Jakob Åsberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :autism; ASD; attention disorders; AD HD; written language; reading comprehension; word decoding; spelling; girls.;

  Sammanfattning : Prior research has indicated that children with autism spectrum disorders (ASD) or attention disorders (AD/HD and DAMP) are at risk for written language difficulties. But existing research is limited, especially so for ASD. LÄS MER

 3. 3. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER

 4. 4. Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disabilities and the influence of assistive technology

  Författare :Emma Lindeblad; Idor Svensson; Jakob Åsberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; dyslexia; reading impairment; self-image; self-esteem; assertive technology; reading interventions;

  Sammanfattning : This thesis includes three empirical studies that have all aimed to increase the understanding of the interactions and connections between self-concepts, reading impairment, psychological health and Assistive Technology (AT). The use of applications in tablets as assistive technology to facilitate reading and compensate for reading impairment and its impact on the participants’ self-concepts and psychological health as well as on their reading abilities was also of interest. LÄS MER

 5. 5. Symbol-based communication intervention for individuals with Rett syndrome : Current practices, assessment of visual attention, and communication partner strategies

  Författare :Helena Wandin; Karin Sonnander; Per Lindberg; Mariann Hedström; Jakob Åsberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aided communication; augmentative and alternative communication AAC ; assessment tools; communication intervention; eye-gaze technology; partner strategies; Rett syndrome; visual attention; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : Individuals with Rett syndrome need extensive support to actively participate in social interaction and to develop their communication. The overall aim of this thesis was to investigate communication intervention for individuals with Rett syndrome, especially aided symbol-based communication and partner strategies. LÄS MER