Sökning: "it system"

Visar resultat 1 - 5 av 11524 avhandlingar innehållade orden it system.

 1. 1. IT-användning en analysmodell för IT-nytta

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Birgitta Fagerström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. LÄS MER

 2. 2. Kontextuell IT-förståelse

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Per Levén; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design and use studies; pragmatism; action science; IT-perspectives; competence; information systems;

  Sammanfattning : In this thesis it is argued that the use and design of computer artefacts can be fruitfully studied by focusing on use problems and design contradictions, defined as problems and contradictions in relation to organisational improvements planned by the IT-practitioner. The position taken in this thesis is that the important thing with computer artefacts and systems design is their contributions to human organisations at large. LÄS MER

 3. 3. Individual information system acceptance behaviour : An electronic ordering system case

  Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

  Författare :Katarina Arbin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information system; e-procurement; e-ordering; individual; acceptance; adoption; continued use; behaviour; structures; routines; longitudinal; case study;

  Sammanfattning : Organizations have spent and continue to spend millions of dollars on information systems (IS) in order to enable business success. Information systems have long been used to help managers make better decisions, better understand the nature of customers and improve employee productivity. LÄS MER

 4. 4. On IT system integration : prospects and consequences of energy market deregulation

  Detta är en avhandling från Institutionen för elkraftteknik

  Författare :Jonas Andersson; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. IT-system och filtrering av verksamhetskunskap : kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Stefan Holgersson; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Beslutsfattare skall utifrån information från bland annat IT-system göra prioriteringar och styra organisationen på ett effektivt sätt. Vad blir följderna för kvaliteten på beslutsunderlag, analyser och beslut om forskare, analytiker, journalister och beslutsfattare främst anlägger ett avspeglingsperspektiv, d.v.s. LÄS MER