Sökning: "it svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 1128 avhandlingar innehållade orden it svenska.

 1. 1. Pseudosamordningar i svenska särskilt sådana med verben sitta, ligga och stå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Ulrika Kvist Darnell; Östen Dahl; Åke Viberg; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pseudosamordning; samordning; underordning; verb; svenska; semantik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of pseudo-coordination in Swedish, a common phenomenon in Swedish and other Scandinavian languages, formally a regular verb (phrase) coordination [V1 CONJ V2] but with some special characteristics: the verb in V1 is a) taken from a restricted set of verbs; b) semantically weak; and c) typically contributes aspectual or modal properties to the construction as a whole. An example is Anton sitter och läser, lit. LÄS MER

 2. 2. Svenska latinas : Ras, klass och kön i svenskhetens geografi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Catrin Lundström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Ethnicity; Racialization; diaspora; intersectionality; Latinidad; Swedishness; residential segregation; ethnicity; femininity; tropicalizations; popular culture; Cultural studies.; Etnicitet; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation examines diasporic narratives of Swedish national belonging among a group of young women of Latin American descent, born and/or raised in Sweden, and adoptees. Based on individual interviews, pair interviews, and focus group discussions with twenty-nine high school girls in the Stockholm region, the study aims to understand how mechanisms of exclusion and inclusion operate through intersecting power structures of race, class, gender, sexuality, and age, in the increasingly multi-ethnic Sweden. LÄS MER

 3. 3. Svenska latinas : Ras, klass och kön i svenskhetens geografi

  Detta är en avhandling från Makadam Förlag

  Författare :Catrin Lundström; Hedvig Ekerwald; Beth Maina Ahlberg; Diana Mulinari; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; Racialization; diaspora; intersectionality; Latinidad; Swedishness; residential segregation; ethnicity; femininity; tropicalizations; popular culture; Cultural studies.; Etnicitet;

  Sammanfattning : This dissertation examines diasporic narratives of Swedish national belonging among a group of young women of Latin American descent, born and/or raised in Sweden, and adoptees. Based on individual interviews, pair interviews, and focus group discussions with twenty-nine high school girls in the Stockholm region, the study aims to understand how mechanisms of exclusion and inclusion operate through intersecting power structures of race, class, gender, sexuality, and age, in the increasingly multi-ethnic Sweden. LÄS MER

 4. 4. Organisational Adoption of Innovations Management Practices and IT

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erik Lundmark; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Pär Mårtensson; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Innovation; adoption; Non Profit Organisations; NPO; SME; ISO 9000; information technology; IT; ICT; communication; Technology Acceptance Model; TAM; Sport; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis describes effects of use and reasons for using three different organisational innovations: ISO 9000, Information and Communication Technologies (ICT) and an administrative tool (the YAF-module) in the Swedish Sports Confederation’s system Swedish Sports Online. This is done through three separate studies. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i den offentliga förvaltningen IT, värden och legitimitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER