Sökning: "it samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 795 avhandlingar innehållade orden it samhälle.

 1. 1. Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur : Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

  Författare :Marie Leijon; Elisabeth Söderquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mediekultur; medier; IT; gymnasieskolan; likvärdighet; lärande; senmodern; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. LÄS MER

 2. 2. Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa

  Författare :Johan Cronehed; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Sociology; the tool; man and the machine; IT-myths; IT-theorists; IT-users; society; technology; IT; hype; ethnology; Sociologi; IT; hype; Kulturantropologi; etnologi; impact on society;

  Sammanfattning : The Grammar of The Hype digital information technology -IT- in retelling as myth its experienced reality and in scientific analysis or the IT-hype in the years prior to and at the turn of the millennium waiting for the next hype and the next, and“next”... LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Human factors and wireless network applications : more bits and better bits

  Författare :Greger Wikstrand; Lars-Erik Janlert; Jerry Eriksson; Mark Högskolan Dalarna Ekonomi och samhälle Dougherty; Angela Sasse; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human factors; Mobile multimedia; Access protocols; Computer network performance; Quality of service; Video conferencing; Computer games; Streaming video; Medium access control; Collision detection; Reliable multicast; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs ett hypotetiskt system som kan användas av mobila användare, bland andra taxichaufförer, som exempelvis vill följa en viktig fotbollsmatch. Flera faktorer ställer till problem: Ibland står bilen still och föraren har inget annat att tänka på än matchen. LÄS MER

 5. 5. Reformpedagogik och samhälle : en komparativ studie av pedagogiska reformrörelser i USA och Tyskland från 1890-talet till 1930-talet

  Författare :Gerd B. Arfwedson; Daniel Kallós; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; progressivism; curriculum history; reform pedagogics; Reformpädagogik; reformpedagogik; progressivism; skolhistoria; pedagogikhistoria; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The study is a comparative, text analytical and humanistic approach to the inquiry into the reform movements in education from the 1890'ies to the middle of the 1930'ies in two countries, Germany and the United States of America. The study also utilizes some newer concepts, as Foucault's concepts of 'discourse' and 'regime of truth'. LÄS MER