Sökning: "islänningar"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet islänningar.

 1. 1. "Íslendingar eiga ad kunna sitt módurmál" : Språkvanor och språkattityder hos en grupp isländska invandrare i Mellansverige

  Författare :Thórdis Gísladóttir; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Invandrare; språk; språkattityder; svenska språket; språkvariation; islänningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sagans svenskar : Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Författare :Anna Wallette; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : “The Swedes of the Sagas. A Historiographical Study of the Old Norse Sagas and the Construction of the Viking Age.” This thesis is related to the construction of collective identities, and the search for a common ancestry. LÄS MER

 3. 3. Prevalence and Inheritance of Hip Osteoarthritis in Iceland

  Författare :Thorvaldur Ingvarsson; Lund Ortopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; gene; inheritance; age standardiation; prevalence; THR; Hip; OA; traumatologi; Kirurgi; ortopedi; traumatology; orthopaedics;

  Sammanfattning : Hereditary factors are suggested to contribute to osteoarthritis (OA), but their relative importance is uncertain. Moreover, the underlying specific variations at the genome level remain unknown. The prevalence of hip OA in Iceland was assessed by examining colon radiographs and was found to be at least 5-fold higher compared to Sweden and Denmark. LÄS MER

 4. 4. Molecular Mechanisms in Amyloid Disorders. Novel Treatment Options in Hereditary Cystatin C Amyloid Angiopathy

  Författare :Gustav Östner; Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cystatin C; amyloid; amyloidosis; oligomers; domain swapping;

  Sammanfattning : The pathophysiological process in Alzheimer’s disease and other amyloid disorders usually involves the transformation of a soluble monomeric protein via potentially toxic oligomers into amyloid fibrils. The structure and properties of the intermediary oligomers have been difficult to study due to their instability and dynamic equilibrium with smaller and larger species. LÄS MER