Sökning: "isak hyltén cavallius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden isak hyltén cavallius.

  1. 1. Den ofärdiga vetenskapen : Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor

    Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

    Författare :Isak Hyltén-Cavallius; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Dialektik; Eklekticism; Empirism; Epistemologi; Estetik; Gianni Vattimo; Giorgio Agamben; Hermeneutik; Kris; Kritik; La Métaphore vive; Litteraturvetenskap; Litteraturteori; Metafor; Paul Ricœur; Positivism; Tolkning;

    Sammanfattning : Denna avhandling undersöker en brist på konsensus inom den svenska litteraturvetenskapliga forskningen gällande såväl dess objekts grundläggande egenskaper, som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga. Från perspektivet av denna brist, föreställd som en epistemologisk ”kris”, utforskas här möjligheterna för att betrakta detta sakförhållande som produktivt av kunskap samt vilken form denna kunskap i så fall skulle ta. LÄS MER