Sökning: "ironworks"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet ironworks.

 1. 1. Privata bidrag till folkskolan : Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Madeleine Michaëlsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; elementary school; finance; private; subsidies; ironworks; folkskola; finansiering; järnbruk; privat; bidrag; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine private subsidies provided to the Swedish elementary school system at national, regional and local level, centered on a study of ironworks in the province of Uppland during the period 1850–1930. The main research questions concern the elites’ attitude to public education, why the wealthy donated to education, and the interactions between the school system and private subsidies. LÄS MER

 2. 2. Kolbottnar, bönemöten och krut : En etnologisk studie av Karlskoga : identitet och image : [an ethnological study of Karlskoga] : [identity and image]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Öman; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; places of special social and cultural interest; formative periods; identity; image; ironworks; local heritage; nostalgia; the devoted; the like-minded; time and tense; visitors; visualizers; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation aims at analysing how local history has been built up of variouselements in the past and how it is exploited. The exploitation may cause a tensionbetween different interests in society and may contribute to a change of identitiesand images. LÄS MER

 3. 3. Den sociala ekonomin : Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856 : [the Clason family and Furudal ironworks 1804-1856]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ylva Hasselberg; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : How does historical change occur? This thesis deals with the economic and technological development of Furudal ironworks in the period 1804-1856. Furudal went from a traditional ironworks producing mainly bar iron to a complex production unit which included an engineering shop. LÄS MER

 4. 4. Disciplinering och konflikt : den sociala organiseringen av arbetet : Jäders bruk 1640-1750

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Florén; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tidigmoderna företagarstrategier : järnbrukens ägar- och finansieringsförhållanden under 1600-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Rita Bredefeldt; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Järnbruk; historia; Sverige; 1600-talet; Järnframställning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER