Sökning: "irene"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet irene.

 1. 1. Dietary fat as an exposure in epidemiological studies. Observations in the Malmö Diet and Cancer cohort

  Detta är en avhandling från Irene Mattisson, University Hospital MAS, entrance 59, SE-20502 Malmö, Sweden

  Författare :Iréne Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Absolute fat; cohort study; confounders; energy-adjustment; fibre; food groups; plant food; prospective study; relative fat; underreporting; Public health; Näringslära; epidemiology; breast cancer; Folkhälsa; epidemiologi; Nutrition;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att kritiskt undersöka hur högt fettintag hänger samman med övriga kostvanor, livsstilsvanor och socioekonomisk status och om högt fettintag påverkar risken att insjukna i postmenopausal bröstcancer. Intag av fett och sambandet med hälsa är ett kontroversiellt område. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna som blev över : ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Iréne Artæus; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Orator verbis electris taldatorn en pedagogisk länk till läs- och skrivfärdighet: utprövning och utvärdering av taldatorbaserade träningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Irené Dahl; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internal control; Operational efficacy; Phonologically awareness; Reading; Spelling ability; Synthetic Speech Feedback;

  Sammanfattning : This study presents results from a project named The OVE-project (Orator Verbis Electris i.e. electric speech machine). The aim of this thesis is to describe and to evaluate a set of computer - programs based on synthetic speech. LÄS MER

 4. 4. Välbefinnande och demens Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Iréne Ericsson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER

 5. 5. Urinary tract infection a serious health problem in old women

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Irene Eriksson; Högskolan i Skövde.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; urinary tract infection; old women; risk factors; delirium; experience; nursing; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Geriatrics and medical gerontology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Geriatrik och medicinsk gerontologi; geriatrik; Geriatrics;

  Sammanfattning : Urinary tract infection (UTI) is a common bacterial infection in women of all ages but the incidence and prevalence increase with age. Despite the high incidence of UTI, little is known about its impact on morale or subjective wellbeing and daily life in old women. LÄS MER