Sökning: "investeringar i energieffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden investeringar i energieffektivisering.

 1. 1. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 2. 2. Building-related renewable electricity production with storage and energy-efficient buildings : Exploring barriers, drivers and quality assurance

  Författare :Anna-Lena Lane; Mathias Cehlin; Thomas Olofsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency gap; energy performance gap; ByggaE; battery storage; barriers; drivers; Non-energy benefits NEB; questionnaire; quality assurance; PV; energieffektivisering; energieffektiva byggnader; kvalitetssäkring; byggprocessen; ByggaE; solel; batterilager; hinder; drivkrafter; enkätstudie; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : There is a need to reduce unsustainable use of fossil fuels. Increased usage of renewable energy by combined use of photovoltaic solar panels (PV) with battery storage is one way. Another way is to increase awareness of energy usage and reduce the energy performance gap by building energy-efficient buildings. LÄS MER

 3. 3. Management control for sustainability : Activities and procedures for energy management in industrial companies

  Författare :Josefine Rasmussen; Mikael Ottosson; Henrik Nehler; Fredrik Tell; Fredrik Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Sustainability management control; energy management; energy efficiency investments; decision-making; activities and procedures; non-energy benefits; energy-intensive industries; Energiledning; investeringar i energieffektivisering; styrning; beslutsfattande; aktiviteter; procedurer; mervärden; energiintensiv industri;

  Sammanfattning : The thesis takes its point of departure in the important role of the industrial sector in mitigating climate change through a reduced energy use. There is a lack of understanding for how energy management should be organised and implemented in industrial companies. LÄS MER

 4. 4. Industrial energy efficiency improvement – the role of policy and evaluation

  Författare :Christian Stenqvist; Miljö- och energisystem; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cement.; Pulp and paper; Decarbonisation; EU ETS; Energy management; Voluntary Agreement; Evaluation; Policy; Industrial energy efficiency;

  Sammanfattning : At EU and to a varying degree at Member State (MS) level, industrial energy efficiency improvement (EEI) is considered an attractive means for reaching political objectives of different dimensions, not least environmental. For energy-intensive manufacturing industry in particular, EEI can lead to cost reductions, improved profitability and competitiveness. LÄS MER

 5. 5. Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency : Roles and Potentials

  Författare :Therese Nehler; Patrik Thollander; Mats Söderström; Erik Dahlquist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Climate and environmental targets place significant requirements on energy efficiency and improved industrial energy efficiency is viewed as one of the most important means of reducing CO2 emissions and mitigating climate change. Even though efforts have been undertaken to improve energy efficiency there is still the potential for further improvements to be made. LÄS MER