Sökning: "investering"

Visar resultat 16 - 20 av 42 avhandlingar innehållade ordet investering.

 1. 16. Samordning och kommunikation i ett anläggningsprojekt : mellan en laminerad A3-karta och ett dike

  Författare :Mattias Jacobsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Samordning; Kommunikation; IKT; Hållbarhet; Miljö; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling behandlar den organisatoriska vardagen under ett anläggningsprojekts genomförandeprocess. Arbetet syftar till att med samordning och kommunikation som utgångspunkt beskriva och analysera ett anläggningsprojekts planering och utförande samt därefter specifikt belysa hur IKT används för samordningen och hur hållbarhetsfrågor samordnas. LÄS MER

 2. 17. På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet

  Författare :Anja Petersen; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; Historia; History; 18th century; mental hospital; police; prison; visiting-cards; portrait; picture; photography; Gender; Photograph; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : "Visiting Reality: Photography and Gender at the End of the Nineteenth Century" In the centre of the dissertation stands the photographic portrait. My point of departure has been to combine different theories of gender with an interest in photography. LÄS MER

 3. 18. System studies of forest-based biomass gasification

  Författare :Elisabeth Wetterlund; Mats Söderström; Magnus Karlsson; Simon Harvey; Pål Börjesson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Biomass gasification; second-generation biofuels; global CO2 emissions; energy system optimisation;

  Sammanfattning : Bioenergy will play an important role in reaching the EU targets for renewable energy. Sweden, with abundant forest resources and a well-established forest industry, has a key position regarding modern biomass use. LÄS MER

 4. 19. Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency : Roles and Potentials

  Författare :Therese Nehler; Patrik Thollander; Mats Söderström; Erik Dahlquist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Climate and environmental targets place significant requirements on energy efficiency and improved industrial energy efficiency is viewed as one of the most important means of reducing CO2 emissions and mitigating climate change. Even though efforts have been undertaken to improve energy efficiency there is still the potential for further improvements to be made. LÄS MER

 5. 20. On the Selection of Methods and Tools for Analysis of Heat and Power Plants

  Författare :Pernilla Olausson; Kraftverksteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; Thermal engineering; neural networks; LCA; environment; thermoeconomy; exergy; economics; Methods and tools; energy analysis;

  Sammanfattning : The business climate of the energy market has been eventful over the last two decades, particularly with the introduction of the deregulated electricity market and promotion of environmental issues. This has subsequently lead to new analysis criteria, influencing both technology requirements and production costs. LÄS MER