Sökning: "investering"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet investering.

 1. 1. Political risks in international business : investment behavior of multinational corporations

  Författare :Lars H. Thunell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinationella företag; Investering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Destination employment? : Contradictions and ambiguities in Swedish labour market policy for newly arrived migrants

  Författare :Elin Ennerberg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour market policy; workfare; social investment; social policy; integration; arbetsmarknadspolitik; arbetsmarknadsetablering; socialpolitik; integration; social investering; workfare;

  Sammanfattning : Sweden’s “establishment reform” was introduced in 2010 with the ambition to increase the labour market participation of newly arrived migrants. It was in line with other labour market policies of the centre-right Alliance government, elected in 2006, which aimed to increase work incentives particularly for groups seen as “vulnerable” in, or excluded from, the labour market. LÄS MER

 3. 3. Berättelser och omdömen i en redares vardag

  Författare :Per Forsberg; Götebrogs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bedömning; investering; sjöfart; rederier; avskrivningar; omdöme; berättelser; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Resource economy of carnivorous plants: Interactions between prey capture and plant performance in three subarctic Pinguicula species

  Författare :Magnus Thorén; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plant ecology; income breeder; capital breeder; supplementary feeding; reproductive effort; life-history; cost of reproduction; Växtekologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I have studied in situ the resource economy of the three carnivorous plant species Pinguicula alpina, P. villosa and P. vulgaris in a subarctic environment. The prey capture varied among individual plants, years and species. LÄS MER

 5. 5. Förkonstruerade byggnader : systemtänkande för en effektivare byggprocess

  Författare :Patrik Svanerudh; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Förkonstruerade byggnader som begrepp syftar till att byggnaden är projekterad innan någon köpare är känd. Detta innebär att tekniska lösningar med tillhörande produktionsmetoder är utvecklade innan avtal sluts. Denna metodik tillämpas inom "Metal Building Systems Industry", eller "Pre-engineered Buildings Industry", i USA. LÄS MER