Sökning: "invariance"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet invariance.

 1. 1. Invariance and structural dependence

  Författare :Jan Odelstad; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel

  Författare :Kerstin Signert; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Montessori; Montessori pedagogy; sensorial education; variation theory; variation; invariance; learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyse the Montessori pedagogy with the objective to theoretically describe and explain the Montessori pedagogical method. The aim has been to find an answer to what still makes the Montessori pedagogy, after more than one hundred years, successfully spread to schools all over the world. LÄS MER

 3. 3. Bosonic string field theory : operator formulation and string field functional formulation

  Författare :Per Sundell; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :string field theory; BRST-invariance; modular invariance; reggeon vertices; master equation; homotopy Lie algebras; sweing of riemann surfaces;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Whatever goes around comes around : modular invariance in string theory and conformal field theory

  Författare :Patrick D. Roberts; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :conformal field theory; Kac-Moody algebra; covariant lattice; modular invariance; string theory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Permutation invariance and reparameterizations in linear models

  Författare :Tatjana Nahtman; Tõnu Möls; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical statistics; Matematisk statistik; matematisk statistik; Mathematical Statistics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER