Sökning: "intravenous morphine"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden intravenous morphine.

 1. 1. Aspects of Postoperative Pain Relief with Special Emphasis on Epidural Analgesia and Major Non-Cardiac Surgery

  Detta är en avhandling från P. Flisberg M.D. Dep of Anaesthesia and Intensive Care, Lund University Hospital, 221 85 Lund, Sweden

  Författare :Per Flisberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensivvård; intensive care; Anaesthesiology; respiratory depression.; adverse effects; intravenous morphine; thoracic epidural; : Postoperative pain; long-term treatment; Anestesiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många äldre patienter genomgår operationer vilket innebär ökade risker för komplikationer framförallt vid omfattande kirurgiska ingrepp. Operationer i bröstkorgen och bukhålan ger upphov till påtaglig smärta i efterförloppet under den sk postoperativa perioden. LÄS MER

 2. 2. Microdialysis and Intensive Care. Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Per Ederoth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; traumatic brain injury; glucose; glycerol; lipolysis; epidural; postoperative analgesia; experimental pancreatitis; human; blood-brain barrier; morphine; pharmacokinetics; Microdialysis; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med mikrodialys kan man mäta koncentrationen av olika biologiska substanser och läkemedel i extracellulärvätskan (ECF) i ett organ, eller till och med i delar av ett organ. På så vis mäter man mycket lokalt och kan jämföra detta med samma ämnes koncentration i blodet, eller i andra organ. LÄS MER

 3. 3. Intravenous morphine after gynecological surgery : pain relief, endocrine and immune respone

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Marianne Eriksson-Mjöberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesia: general; epidural. Postoperative pain: PCA; morphine; bupivacaine. Hormones: adrenocortical steroids; estrogens. Immune response: Interleukin-6.;

  Sammanfattning : Background: We need more efficient methods to alleviate postoperative pain and reduce endocrine / immune stress response. Subjects and methods: Patient controlled analgesia (PCA) with iv morphine was evaluated with respect to pain relief and endocrine / immune response to surgical trauma in 130 patients undergoing gynecological surgery. LÄS MER

 4. 4. Pain relief following cesarean section : short and long term perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Boel Niklasson; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pain management; Local anesthesia; Cesarean section; Morphine consumption; Postoperative pain; Persistent pain; Risk factors; Quality of daily life; Multimodal treatment; Oxycodone; Codeine; Newborn; Safety; pain management;

  Sammanfattning : BackgroundPostoperative pain treatment in women undergoing cesarean section (CS) needs to be effective to enable fast and smooth recovery without adverse outcomes and to improve breastfeeding and bonding between mother and child. It is also important that pain treatment should have minimal impact on the newborn. LÄS MER

 5. 5. On cholecystokinin-opioid interaction in the spinal dorsal horn following peripheral nerve injury and inflammation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Sciences and Technology

  Författare :Guilherme de Araújo Lucas; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cholecystokinin; Cholecystokinin receptors; Morphine; Spinal cord; Axotomy; Inflammation; Peptide release; Morphine tolerance; [my]-opioid receptor; Flexor reflex; Microdialysis;

  Sammanfattning : The peptide cholecystokinin (CCK) antagonizes opioid-induced analgesia. Conversely, antagonists of CCK receptors enhance the analgesic effect of opioids. Together, these results support a role for CCK as an anti-opioid peptide in pain mechanisms. LÄS MER