Sökning: "intraoperative ultrasonography"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden intraoperative ultrasonography.

 1. 1. Colorectal Liver Metastases. Aspects on Diagnosis and Surgical Treatment

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Blekinge Hospital, S-374 80 Karlshamn, Sweden

  Författare :Björn O B Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carcinoembryonic antigen; fine-needle aspiration cytology; intraoperative ultrasonography; computed tomography; dearterialization; liver resection; Colorectal cancer; liver metastases; follow-up; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjocktarm och ändtarm (colorektal cancer) är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Årligen insjuknar drygt 5 000 människor i Sverige i denna sjukdom, och ungefär hälften av dessa dör till följd av sin cancer. LÄS MER

 2. 2. Parastomal hernia investigation and treatment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pia Näsvall; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parastomal; hernia; 3D US; ultrasonography; mesh; QoL; rectal cancer; stoma; kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : BackgroundParastomal hernia is a common stoma complication causing the patient considerable inconvenience. The patient becomes aware of a bulge around the stoma, but a bulge is not always a parastomal hernia and diagnostics must be performed to enable differential treatment. It is difficult to distinguish between a bulge and a hernia. LÄS MER