Sökning: "intracerebral transplantation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden intracerebral transplantation.

 1. 1. Toward a restorative therapy for Parkinson´s disease. Studies on the functional efficacy of intracerebral fetal cell transplants and GDNF delivery

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Christian Winkler; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; neuropsychology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; dyskinesia; L-DOPA; behaviour; transplantation; neuroprotection; GDNF; substantia nigra; striatum;

  Sammanfattning : Parkinson´s disease is characterized by a progressive degeneration of the nigral dopaminergic system. Treatment of disease symptoms using L-DOPA frequently induces side effects such as L-DOPA-induced dyskinesia. LÄS MER

 2. 2. Restorative and neuroprotective treatment strategies for Parkinson’s disease: tudies on fetal dopamine cell transplants and GDNF delivery by intracerebral injections and recombinant AAV vectors

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Deniz Kirik; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adeno-associated virus; regeneration; neuroprotection; glial-cell-line-derived-neurotrophic factor; cell death; substantia nigra; dopamine; neurofysiologi; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; tyrosine hydroxylase; sensorimotor behavior; transplantation; gene therapy;

  Sammanfattning : The intrastriatal 6-hydroxydopamine lesion model in rats is particularly useful in studies testing new therapeutic strategies for Parkinson’s disease. This thesis work (1) describes the characterization of the motor deficits after different types of intrastriatal lesions and identifies the four-site terminal lesion as a model of symptomatic Parkinson’s disease; (2) using the same model, provides evidence that the functional impact of the dopamine cell grafts are dependent on interactions with the host brain; (3) demonstrates that protection or restitution of normal motor function after 6-hydroxydopamine lesions can be achieved if glial cell line-derived neurotrophic factor is administered in the striatum at the time of the terminal fiber degeneration. LÄS MER

 3. 3. Mechanisms and time course of cell death in embryonic nigral tissue and intrastriatal transplants

  Detta är en avhandling från Section for Neuronal Survival, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A10, 221 84 Lund

  Författare :Mia Emgård; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hypothermia; resveratrol; free radicals; ultrastructure; electron microscopy; mesencephalic; transplantation; rat; Parkinson s disease; dopamine; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom är näst efter Alzheimers sjukdom den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. I Sverige finns ca 15.000-20.000 patienter med Parkinsons sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Apoptosis And Excitotoxicity In The Death of Cultured And Grafted Dopaminergic Neurones

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Gabriele Schierle; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ac-YVAD-cmk; MK-801; flunarizine; N-methyl-D-aspartate; voltage-dependent calcium channels; Bcl-2; caspase; excitotoxicity; apoptosis; tyrosine hydroxylase; dopamine; Parkinson s disease; intracerebral transplantation; Poly ADP-ribose polymerase; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste två decennierna har transplantation av embryonal vävnad från ventrala mesencephalon, mitthjärnan, utvecklats till en möjlig terapi för Parkinson’s sjukdom. Ju bättre transplantatet återställer den dopaminerga neurotransmissionen, desto större blir den motoriska förbättringen hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Discordant Neural Xenografting: Analysis and Modulation of Immune Responses

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Lena Cecilia Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; neurofysiologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; immunosuppression; immunology; xenograft; pig; Parkinson s disease; intracerebral transplantation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Transplantation av dopaminceller från mänskliga foster kan förbättra funktionen hos patienter med Parkinsons sjukdom (Lindvall 1997, Björklund 2000a). Man har kunnat visa att transplantaten har återställt dopaminproduktionen i striatum till normala nivåer i flera fall, och till 70-80% av normalt i majoriteten av de patienter som transplanterats i Lund. LÄS MER