Sökning: "intracellular calcium"

Visar resultat 1 - 5 av 184 avhandlingar innehållade orden intracellular calcium.

 1. 1. The involvement of calcium and membrane fusion events in neutrophil secretion and respiratory burst

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Daniel Granfeldt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neutrophils; calcium; regulated secretion; membrane fusion; SOC; arachidonic acid; intracellular fusion; oxygen free radicals; phagocytosis;

  Sammanfattning : Neutrophil granulocytes play an important role in host defence during the early stages of microbial infection. The neutrophils have to leave the blood stream and migrate out into the tissue where they are able to phagocytose and kill microbes as well as dispose of cell debris from damaged tissues. LÄS MER

 2. 2. Calcium channel activity and force regulation in smooth muscle: Effects of polyamines and growth stimulation

  Detta är en avhandling från Sölvegatan 19, S223 62 Lund

  Författare :Maria Gomez; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; verapamil; tissue culture; portal vein; patch-clamp; calcium; spermidine; spermine; polyamines; excitation-contraction; smooth muscle; calcium channel; ionomycin.; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppens rörelser åstadkommes genom sammandragning av muskelvävnad som kan vara av två slag, glatt eller tvärstrimmig. Den senare sorten kan indelas i skelett och hjärtmuskulatur, vilka har mycket olika egenskaper trots den gemensamma benämningen. LÄS MER

 3. 3. Calcium and Phospholipases in Orexin Receptor Signaling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lisa Johansson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Physiology; orexin; receptor; calcium; phospholipase; cell signaling; GPCR; Fysiologi;

  Sammanfattning : The neuropeptides orexin-A and -B act as endogenous ligands for G-protein-coupled receptors (GPCRs) called OX1 and OX2 receptors. Previous observations have established that orexin receptors have an ability to couple to different G-proteins and signaling pathways and induce Ca2+ elevations via both receptor-operated Ca2+ channels (ROCs) and store-operated Ca2+ channels (SOCs). LÄS MER

 4. 4. Intracellular components involved in parathyroid sensing of extracellular calcium

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Isaac G. Onyango; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; Parathyroid hormone; secretion; Src kinase; ERK; PI 3-kinase; PKC; extracellular calcium; parathyroid cell; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Medical and Physiological Chemistry; medicinsk och fysiologisk kemi;

  Sammanfattning : Parathyroid glands are the primary regulator of extracellular calcium ([Ca2+]e). Ca2+ plays a key role in many fundamental biological processes and is also an essential structural component of the skeleton. The parathyroid chief cells detect small changes in [Ca2+]e and respond by altering the secretion of parathyroid hormone (PTH). LÄS MER

 5. 5. Calcium calmodulin-dependent protein kinase signal transduction in cerebral arteries

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Roya Waldsee; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CAMK; Ednothelin receptors; Calcium; gene regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärnan är ett organ som utgör 2 % av kroppsvikten men som mottar ca 20 % av hjärtats minut volym och har en mycket hög energi konsumtion. I samband med en blodpropp i något av hjärnas blodkärl eller att ett av hjärnans kärl brister får man en stroke eller cerebral ischemi. LÄS MER