Sökning: "intestinal mucosa"

Visar resultat 1 - 5 av 149 avhandlingar innehållade orden intestinal mucosa.

 1. 1. Intestinal Mucosa Reconstitution and Protection: Impact of Luminal Factors

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Yilei Mao; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Probiotics; Pectin; Oat; Methotrexate; Lactobacilli; Intestinal injury; Intestinal immunity; Intestinal barrier; Enterocolitis; Fiber; Radiation; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : The gastrointestinal mucosa is one of the most rapidly proliferating tissues in the body, and serves as a barrier to luminal bacteria and toxins. Enteral nutrition, luminal fiber and probiotics are of crucial importance for the integrity of this barrier. LÄS MER

 2. 2. Human intestinal T lymphocytes : a comparative analysis of phenotype and function in normal and inflamed mucosa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Silvia Melgar; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; human intestinal mucosa; intraepithelial lymphocyte; lamina propria lymphocyte; γδ T cell; regulatory T cell; cytotoxicity; cytokine; basal lymphoid aggregate; ulcerative colitis; Crohn s disease;

  Sammanfattning : The epithelial lining of the gut must allow immediate contact with beneficial components as nutrients and normal microflora. At the same time it runs the constant risk of attack from pathogenic microbes and noxious agents. LÄS MER

 3. 3. Intestinal barrier function in health and disease

  Detta är en avhandling från Department of Animal Physiology, Lund University

  Författare :Pernilla Nejdfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; VIP.; PACAP; secretion; ion transport; urine reservoir; radiation therapy; ulcerative colitis; macromolecules; dextran; mannitol; Ussing chamber; Intestinal permeability; mucosa; Animal physiology; Djurfysiologi; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tarmslemhinnans förmåga att ta upp olika näringsämnen från tarmen är essentiell för vår överlevnad men den utgör också en viktig skyddsbarriär mellan tarminnehållet och blodbanan. Tarminnehållet består till stor del av bakterier och ej nedbrutna födoämnesmolekyler vilka kan ge upphov till patologiska tillstånd om de passerar tarmväggen. LÄS MER

 4. 4. Microbe-host interactions in post-infectious irritable bowel syndrome

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Johanna Sundin; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; IBS; PI-IBS; Intestinal; Mucosa; Lymphocyte; Microbiota; Bacteria; Cytokine; Addaptive immune response; IL-13; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Crohn's disease with special reference to intestinal malabsorption a clinical study based on patients from northern Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Henry Nyhlin; Umeå universitet.; [1984]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Crohn s disease; intestinal absorption tests; muscle electrolytes; intestinal mucosa; terminal ileal function; SeHCAT;

  Sammanfattning : Crohn's disease is a chronic inflammatory bowel disease which may affect any part of the gastrointestinal tract with a preference for the terminal ileum and ileocaecal region. The disease was first described in 1932 and has increased during the last decades. LÄS MER