Sökning: "intervention"

Visar resultat 21 - 25 av 2318 avhandlingar innehållade ordet intervention.

 1. 21. Ultrasound and atherosclerosis. Evaluation of methods, risk factors and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Cardiology, Clinical sciences, Lund University

  Författare :Jerker Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; validation; ultrasound; reproducibility; progression; plaque; intima-media thickness; intervention; atherosclerosis; epidemiology; cardiovascular risk factors; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-kärlsjukdomar har varit de dominerande orsakerna till sjukdom och död i västvärlden sedan decennier. Insjuknande i hjärtinfarkt och slaganfall beror bl.a. på åderförkalkning och blodproppsbildning. LÄS MER

 2. 22. Population-based empowerment practice in immigrant communities : a socio-medical study of Iranian families in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Alireza Moula; Högskolan Dalarna.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Immigrants; intervention; family change; parent-adolescent relationship; symbolic interaction; Iranian; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Iranians in Sweden; intervention research; parentadolescent relationships; power; communication; intimacy; the United Nations Child Convention; family pedagogy; social work; empowerment practice; educative radio lectures; telephone help-line; pragmatism; symbolic interactionism; social constructionism;

  Sammanfattning : The significant social problems that confront Iranian families that have immigrated to Western countries have been described in the literature, in particular regarding the difficulties between parents and their adolescent children. However, the investigations that have been performed have not focused on how the situations of these families can be improved. LÄS MER

 3. 23. The Responsibility to Protect by Military Means Emerging Norms on Humanitarian Intervention?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

  Författare :Diana Amnéus; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Responsibility to Protect; humanitarian intervention; international law; international relations; human security; interdisciplinary; constructivism; gender perspective; resolution 1325; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; folkrätt; Public International Law;

  Sammanfattning : This dissertation is an interdisciplinary study on the external ‘Responsibility to Protect’ (R2P) and international law. It focuses on the legal customary process on jus ad bellum by which states try to address the gap between the legitimacy and legality of humanitarian intervention to protect human security within a state against genocide, war crimes and crimes against humanity. LÄS MER

 4. 24. Skol-Komet Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Karlberg; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom; school; externalizing behavior; conduct problems; peer problems; teacher behavior management; praise; reprimands; intervention; prevention; brief intervention; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Children who express externalizing behaviors in school are at greater risk of school failure and peer rejection. They are also at greater risk of developing antisocial behaviors, addiction to drugs, mental health problems and delinquency. Many teachers experience difficulties in working with pupils expressing externalizing behaviors. LÄS MER

 5. 25. Foreign Exchange Intervention, Sterilization and Credibility in the EMS: An empirical study

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Joao M. de Matos Loureiro; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Credibility; EMS; interest rate policy; intervention; monetary independence; sterilization; VAR model;

  Sammanfattning : .... LÄS MER