Sökning: "intervention i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden intervention i socialt arbete.

 1. 1. Multikulturella visioner : hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Författare :Mikael Lorentzen; Kerstin Gynnerstedt; Tuija Nieminen; Hans Swärd; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 2. 2. Naturbaserade insatser i socialt arbete : En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål

  Författare :Jenny Höglund; Bengt G Eriksson; Mona Sundh; Verner Denvall; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nature-based services; social work; farm-based social services; green care; naturbaserade insatser; socialt arbete; lantgårdsbaserade dagverksamheter; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overall aim in this thesis is to describe and analyse how nature-based social services located in farm settings with animals are framed in the Swedish context, and what organisers/supervisors and participants holds as valuable aspects in the intervention in a selection of services. Social aspects, environmental aspects and activities, and the dynamics between them has been of specific interest. LÄS MER

 3. 3. Bedömningar och beslut : Från anmälan till insats i den sociala barnavården

  Författare :Francesca Östberg; Tommy Lundström; Tine Egelund; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; Decision Making; Profession; Child Welfare; Social Work; Organization; Institutional Context; Gatekeeping; Discretion; Filtering Process; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on social workers’ role in assessing and making decisions in child welfare cases. The primary aim is to identify factors that influence decisions concerning reports assessed, investigated, dismissed or processed to intervention within child welfare agencies in Swedish municipalities. LÄS MER

 4. 4. Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Författare :Kari Jess; Åke Bergmark; Peter Dellgran; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socioeconomic evaluation; correctional program; quasi-experimentation; CBA; CEA; Social work; Socialt arbete; Samhällsekonomisk utvärdering; Programutvärdering;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to evaluate KrAmi – a correctional program for young offenders – regarding socioeconomic profitability. Evaluating socioeconomic results enables us to examine and reflect upon the possibilities of applying socioeconomic models to social work. LÄS MER

 5. 5. Barn och brott : - En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare

  Författare :Michael Tärnfalk; Anna Hollander; Lars Svedberg; Karsten Åström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s needs; crimes; social welfare; juvenile justice; punishment; barn; brott; behov; barns bästa; straffvärde; vård; straff; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to scrutinise the statements from the social authorities to the criminal courts in the juvenile justice process, and to analyse in what extent these statements influenced the criminal courts in their penalty sentencing for boys aged 15-17 years, suspected and convicted for assault and battery and grand assault and battery, in Stockholm County the years of 1998 and 2000.In 1998 a child’s perspective and the concept of the best interest of the child was introduced in the Social services act. LÄS MER