Sökning: "interration"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet interration.

  1. 1. Skilda världar : specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och familjeomsorg

    Författare :Marek Perlinski; Björn Blom; Stefan Svallfors; Staffan Höjer; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; Social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; socialt arbete; IFO; lientarbete; organisationer; professioner; kunskap; specialisering; interration; holism; genericism; Social work; Socialt arbete;

    Sammanfattning : The general objective of this dissertation is to describe and analyse how specialised respective integrated forms of organisation in the Swedish Personal Social Services (PSS) condition social workers’ interventions and client effects (outcomes). The three specific questions are: 1) How are structural conditions for social work with clients created in specialised versus integrated (generic) forms of organising PSS? 2) How do social workers carry out their work with clients in specialised versus integrated (generic) PSS-organisations? 3) How do different organisational models of PSS  influence the results for clients? The research was conducted in three Swedish municipalities with different organisational models within the personal social services: 1) specialised organisation, 2) integrated organisation, and 3) a “combined” organisation with a mix between integration and specialisation. LÄS MER